Λεξικό Αυτοκινήτου

                            ΑΓΓΛΙΚΟ                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΟ
                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Α-α
                                 A-a
                                                                                                                                              Β-β
                                 B-b
                                                                                                                                              Γ-γ
                                 C-c
                                                                                                                                             Δ-δ
                                 D-d
                                                                                                                                             Ε-ε
                                 E-e
                                                                                                                                             Ζ-ζ
                                 F-f 
                                                                                                                                             Η-η
                                 G-g
                                                                                                                                             Θ-θ
                                 H-h
                                                                                                                                             Ι-ι
                                 I-i
                                                                                                                                             Κ-κ
                                 J-j
                                                                                                                                             Λ-λ
                                 K-k
                                                                                                                                             Μ-μ
                                 L-l
                                                                                                                                         Ν-ν  , Ξ-ξ
                                 M-m
                                                                                                                                            Ο-ο
                                 N-n
                                                                                                                                            Π-π
                                 O-o
                                                                                                                                            Ρ-ρ
                                 P-p
                                                                                                                                            Σ-σ
                                 Q-q
                                                                                                                                            Τ-τ
                                 R-r
                                                                                                                                            Υ-υ
                                 S-s
                                                                                                                                           Φ-φ
                                 T-t
                                                                                                                                           Χ-χ
                                 U-u
                                                                                                                                     Ψ-ψ , Ω-ω
                                 V-v

                                 W-w

                         X-x , Y-y , Z-z